LHŮTY PRAVIDELNÝCH REVIZÍ ELEKTROINSTALACE
ČSN 33 15 00
Pořadové číslo DRUH PROSTŘEDÍ Revizní lhůty v rocích Poznámky Orientační přiřazení dle ČSN 332000-3,
ČSN 332000-5-51
1 základní 5 AA4,AB5,BC2 a XX1 pro ostatní
2 normální 5 AA4,AB5,BC2 a XX1 pro ostatní
3 studené 3 AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2
4 horké 3 AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2
5 vlhké 3 AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2
6 mokré 1 AD2 až AD8,AF4
7 se zvýšenou korozní agresivitou 3 AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2
8 s extrémní korozní agresivitou 1 AD2 až AD8,AF4
9 prašné s prachem nehořlavým 3 AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2
10 s otřesy 2 AG2,AG3,BE2,BE3
11 s biologickými škůdci 3 AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2
12 pasivní s nebezpečím požáru 2 AG2,AG3,BE2,BE3
13 pasivní s nebezpečím výbuchu 2 nevztahuje se na ochranný prostor, který nehraničí se žádným stupněm nebezpečí výbuchu - tyto prostory se revidují jako bez nebezpečí výbuchu AG2,AG3,BE2,BE3
14 venkovní 4 AB1 až AB3,AB6 až AB8+AD3 až AD5+ostatní vlivy podle místní situace
15 pod přístřeškem 4 AB1 až AB3,AB6 až AB8+AD3 až AD5+ostatní vlivy podle místní situace

Pořadové číslo DRUH PROSTORU DLE RIZIKA OHROŽENÍ OSOB Revizní lhůty v rocích Poznámky Orientační přiřazení dle ČSN 332000-3,ČSN 332000-5-51
1 prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních atd.) 2 BD3,BD4
2 zděné obytné a kancelářské budovy 5 nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu BD1
3 rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná rekreační zařízení 3 BD4,BA2
4 objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2,C3 2 nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu CA2
5 pojízdné a převozné prostředky 1
6 prozatímní zařízení staveniště 0,5

LHŮTY PRAVIDELNÝCH REVIZÍ HROMOSVODŮ
Pořadové číslo DRUH OBJEKTU Revizní lhůty v rocích Poznámky Orientační přiřazení dle ČSN 332000-3,
ČSN 332000-5-51
1 objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1,C2,C3 2 BE2,BE3,CA2
2 ostatní 5 platí i pro ochranné prostory, které nehraničí se žádným prostorem se stupněm nebezpečí výbuchu všechny kromě BE2,BE3,CA2

LHŮTY PRAVIDELNÝCH REVIZÍ A KONTROL ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ ČSN 33 1610
Skupina elektrických spotřebičů Spotřebiče držené v ruce 3.2.4 Přenosné spotřebiče 3.2.3 Nepřenosné a připevněné spotřebiče 3.2.1 a 3.2.2
Kontrola Revize Kontrola Revize Kontrola Revize
A
spotř. poskytované formou pronájmu
vždy před jejich vydáním uživateli vždy před jejich vydáním uživateli vždy před jejich vydáním uživateli
B
spotř. používané ve venkovním prostoru (stavby)
před použitím 1x za 3 měsíce / 1x za 6 měsíců před použitím 1x za 6 měsíce před použitím 1x za 6 měsíce
C
spotř. používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních stavbách
před použitím 1x za 6 měsíců / 1x za 12 měsíců před použitím 1x za 24 měsíců před použitím dle ČSN 331500
D
spotř. používané ve veřejně přístupných prostorách (školy,kluby,hotely)
před použitím 1x za 12 měsíců před použitím 1x za 24 měsíců před použitím dle ČSN 331500
E
spotř. používané při administrativní činnosti
před použitím 1x za 12 měsíců před použitím 1x za 36 měsíců před použitím dle ČSN 331500

Spotřebič držený v ruce:
přenosný spotřebič určený k tomu, aby byl během normálního používání držen v ruce, přičemž případný motor je nedílnou součástí spotřebiče.

Přenosné spotřebiče:
spotřebič, kterým se při práci manipuluje, nebo jiný než připevněný spotřebič o hmotnosti menší než 18 kg.

Nepřenosné a připevněné spotřebiče:
spotřebič, který není přenosný, nebo spotřebič který je připevněn - spotřebič, který je určen k používání, když je připevněn k podložce nebo jiným způsobem zajištěn na určitém místě.

LHŮTY PRAVIDELNÝCH REVIZÍ NÁŘADÍ ČSN 33 1600
Skupina Nářadí třídy ochrany Nejméně jednou za
A
s nářadím se pracuje jen občas (do 100 provozních hodin za rok)
I 6 měsíců
III a III 12 měsíců
B
s nářadím se pracuje často krátkodobě (od 100 do 250 provozních hodin za rok)
I 3 měsíce
III a III 6 měsíců
C
s nářadím se pracuje často delší dobu (více než 250  provozních hodin za rok)
I 2 měsíce
III a III 3 měsíce

Z pohledu ochrany před úrazem elektrickým proudem se elektrické spotřebiče a nářadí dělí na spotřebiče a nářadí s třídami ochrany 0, I., II. a III.

Třída ochrany 0.
· ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna pouze základní izolací
· v České republice se  spotřebiči této třídy nepoužívají , neboť jejich používání je zakázáno
Třída ochrany I.
· ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a spojením neživých částí spotřebiče s ochranným vodičem sítě
· spotřebiče této třídy jsou vybaveny přívodní šňůrou s ochranným vodičem, vidlice je opatřena svorkou ochranného vodiče

Třída ochrany II.
· ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a přídavnou izolací (v některých případech je u spotřebičů této třídy místo základní a přídavné izolace použita izolace zesílená)
· spotřebiče této třídy neobsahují neživé části
· u spotřebičů této třídy neexistuje ochranné pospojení
· spotřebiče této třídy jsou na nejvíce zastoupeny

Třída ochrany III.
· ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna bezpečným malým napětím · spotřebiče třídy III. musí být napájeny ze zdroje bezpečného malého napětí, který je vyroben dle normy IEC 742 · spotřebič třídy III. nesmí být možné připojit do běžného zásuvkového rozvodu 230 V (musí být vybaven odlišnou vidlicí)